High Priority Promotions

Όροι Εισιτηρίου

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – HIGH PRIORITY PROMOTIONS


1. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο, καθώς και στις σελίδες ticketmaster.gr και highpriority.gr.

2. Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία προπώλησης. Η αγορά εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της εταιρείας TICKETMASTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ και από τα επίσημα σημεία προπώλησης, όπως αυτά αναγράφονται στη σελίδα ticketmaster.gr και στη σελίδα highpriority.gr.

3. Κάτοχος εισιτηρίου θεωρείται το άτομο που αγόρασε πραγματικά το εισιτήριο ανεξάρτητα από το όνομα του ατόμου στο οποίο εκδόθηκε η απόδειξη ή το τιμολόγιο που προέκυψε από την αγορά.

4. Η αγορά ενός εισιτηρίου εξασφαλίζει στον κάτοχό του το δικαίωμα παρακολούθησης της συναυλίας στον χώρο που ορίζεται στο εισιτήριο. Αυτός ο χώρος μπορεί να αφορά σε θέση ορθίων, καθήμενων ή οποιαδήποτε άλλη ζώνη ορίζεται στο εισιτήριο. Η χρήση ενός εισιτηρίου ισχύει για μία και μόνο είσοδο.

5. Ο θεατής υποχρεούται να διατηρήσει το εισιτήριο στην κατοχή του μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να το προσκομίσει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό προς έλεγχο εφόσον του ζητηθεί. Ο θεατής, με την παρουσία του στην εκδήλωση, αναγνωρίζει ότι ορισμένα εισιτήρια ισχύουν αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων εντός του χώρου της εκδήλωσης.

6. Σε περίπτωση αντικατάστασης του εισιτηρίου με ειδικό βραχιόλι εισόδου, (wristband) αυτό θα πρέπει να παραμείνει σφραγισμένο στο χέρι του θεατή καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας του στον χώρο της εκδήλωσης. Σε κάθε εισιτήριο εισόδου αντιστοιχεί ένα μόνο βραχιόλι εισόδου. Το βραχιόλι εισόδου κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλα τα αναγκαία πρότυπα ασφαλείας για τον κάτοχό του και δεν είναι δυνατόν να αποκοπεί ακούσια.

7. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αγορά του εισιτηρίου, δεν υφίσταται δικαίωμα ακύρωσης, αλλαγής και επιστροφής χρημάτων για οποιοδήποτε λόγο.

8. Δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που ο κάτοχος του εισιτηρίου δεν παραστεί στην εκδήλωση για τον οποιοδήποτε λόγο.

9. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως συνθηκών (καιρικών και μη), εκτός αν προκύψει αναβολή της λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας κλπ. Στην προκειμένη περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, την ώρα και τον χώρο διεξαγωγής.

10. Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης, καθώς και η ώρα ανοίγματος των θυρών εισόδου που αναγράφονται στο εισιτήριο, είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Για αυτόν τον λόγο, ενθαρρύνουμε το κοινό να παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, καθώς και την αντίστοιχη ιστοσελίδα (www.highpriority.gr) για τυχόν σχετικές ενημερώσεις.

11. Για την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας & αναστάτωσης, παρακαλούμε να προσέλθετε στον χώρο της εκδήλωσης τουλάχιστον 75 λεπτά πριν την έναρξή της.

12. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στον σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της εκδήλωσης, για λόγους ασφαλείας, χωρίς να υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ειδοποίηση.

13. Σε περίπτωση διακοπής της εκδήλωσης, 45 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή της, η εκδήλωση θεωρείται ολοκληρωμένη, δεν επαναλαμβάνεται/αναβάλλεται και δεν επιστρέφονται χρήματα.

14. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ξεκινήσει και ανασταλεί, για τον οποιοδήποτε λόγο, ο Διοργανωτής θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή αναμονή και αποχώρηση των επισκεπτών. Ωστόσο, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εφαρμογής σε αυτόν τον τομέα.

15. Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται μετά από σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας στα Μ.Μ.Ε. και στο www.highpriority.gr. Τα συγκεκριμένα αιτήματα γίνονται αποδεκτά μόνο εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@highpriority.gr και η περίοδος εξαργύρωσης θα διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς παράταση, από την ημερομηνία ματαίωσης της εκδήλωσης. Μετά το πέρας των 15 ημερών, τα αιτήματα θα θεωρούνται εκπρόθεσμα και δεν θα γίνονται αποδεκτά.

16. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της τιμολόγησης ζωνών οποιαδήποτε στιγμή.

17. Οποιοδήποτε σχεδιάγραμμα στο επικοινωνιακό υλικό ή πάνω στο παρόν έγγραφο είναι για απεικονιστικούς λόγους και δεν αποτελεί ακριβή αποτύπωση ούτε αποτελεί δέσμευση για την τελική διάταξη του χώρου. Για λόγους ασφάλειας ή γενικότερης αλλαγής στον σχεδιασμό της παραγωγής, ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε ειδοποίηση.

18. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να μετακινήσει θεατές σε άλλες θέσεις, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για θέματα διεκπεραίωσης της παραγωγής, όπως αντίστοιχα και για την τήρηση υγειονομικών κανόνων.

19. Ο κάτοχος εισιτηρίου ή ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση με δική του ευθύνη. Ο Διοργανωτής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, ωστόσο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανεύθυνη συμπεριφορά επισκεπτών. Σε περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών, σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε αμέσως με την υπηρεσία ασφαλείας της εκδήλωσης.

20. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από απρεπή συμπεριφορά του κοινού.

21. Ο κάτοχος εισιτηρίου φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την είσοδο και τη συμμετοχή του στην εκδήλωση.

22. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο σε άτομα με ανάρμοστη συμπεριφορά που παρακωλύουν τη διαδικασία ελέγχου των εισιτηρίων από το προσωπικό εισόδου ή τους υπευθύνους ασφαλείας.

23. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει τον κάτοχο εισιτηρίου από τον χώρο της εκδήλωσης σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς προς άλλους θεατές, καλλιτέχνες και εργαζομένους της εκδήλωσης. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον κάτοχο του εισιτηρίου ή τον επισκέπτη σε περίπτωση απομάκρυνσής του από την εκδήλωση.

24. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Διοργανωτή της εκδήλωσης, απαγορεύεται η μεταφορά στον χώρο της εκδήλωσης οποιουδήποτε είδους φαγητού, ποτού, ανοιγμένων ή κλειστών φιαλών υγρών, η κατοχή γυάλινων φιαλών, μεταλλικών κουτιών, κονσερβοποιημένων προϊόντων, κουτιών, πλαστικών μπουκαλιών.

25. Απαγορεύεται η είσοδος σε κάτοχο εισιτηρίου με backpack (σακίδιο πλάτης).

26. Απαγορεύεται η μεταφορά οπλισμού και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων, καθώς και εύφλεκτων υλικών, στον χώρο της εκδήλωσης. Το προσωπικό ασφαλείας έχει το δικαίωμα κατάσχεσης των αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων τους από τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.
27. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση φωτοβολίδων ή καπνογόνων πριν, μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει άμεσα οποιονδήποτε χρησιμοποιήσει ή έχει στην κατοχή του τα ανωτέρω. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον κάτοχο του εισιτηρίου ή τον επισκέπτη σε αυτήν την περίπτωση.
28. Απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο ατόμων υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας απαγορεύεται ρητά η κατοχή, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός του χώρου, καθώς και πλησίον αυτού. Ο Διοργανωτής και το προσωπικό ασφαλείας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την παρουσία της αστυνομίας για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας σε αυτές τις περιπτώσεις.

29. Απαγορεύεται η καταγραφή της εκδήλωσης με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, go-pro καμερών και οποιουδήποτε άλλου μέσου εγγραφής εικόνας και ήχου) σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το προσωπικό ασφαλείας, αλλά και οι αντιπρόσωποι των καλλιτεχνών, διατηρούν το δικαίωμα κατάσχεσης των αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων από τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

30. Απαγορεύεται η χρήση συσκευών με ακτίνα λέιζερ.

31. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing και το moshing για λόγους ασφαλείας.

32. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε εκδήλωση εσωτερικού χώρου.

33. Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στον χώρο με σκοπό να διασφαλίζει την εξυπηρέτηση, καθοδήγηση και ασφάλεια του κοινού για την είσοδό του στον χώρο και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των διοργανωτών.

34. Το προσωπικό ασφαλείας διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει σωματικό έλεγχο, για λόγους ασφαλείας, κατά την είσοδο του κοινού στον χώρο.

35. Οι όροι που αναγράφονται στο εισιτήριο θα πρέπει να συνυπολογίζονται μαζί με τις οδηγίες που αναγράφονται σε πινακίδες στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Η μη συμμόρφωση και αποδοχή των συγκεκριμένων όρων μπορεί να οδηγήσει σε απαγόρευση εισόδου, καθώς και την απομάκρυνση του κατόχου εισιτηρίου από τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

36. Σε περίπτωση αποκλεισμού εισόδου ή απομάκρυνσης από τον χώρο της εκδήλωσης, για όλους τους παραπάνω λόγους, ο κάτοχος του εισιτηρίου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.

37. Η χρήση των εισιτηρίων για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του Διοργανωτή απαγορεύεται αυστηρά. Οποιαδήποτε μεταπώληση ή μεταβίβαση εισιτηρίου με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και να μην επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχό του. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον κάτοχο του εισιτηρίου ή τον επισκέπτη σε περίπτωση απομάκρυνσής του από τον χώρο της εκδήλωσης.

38. Με την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, οι κάτοχοι εισιτηρίων συναινούν να φωτογραφηθούν, κινηματογραφηθούν ή ηχογραφηθούν ως επισκέπτες που παρευρίσκονται στην εκδήλωση. Το οπτικοακουστικό υλικό ενδέχεται να κοινοποιηθεί, προβληθεί ή/και αξιοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος της προβολής του. Σε περίπτωση που συμπεριληφθούν σε οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτών, δεν δικαιούνται αποζημίωση ή/και πίστωση χρημάτων.

39. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών, ακόμη και υπό την επίβλεψη/συνοδεία κηδεμόνα ή ενήλικα.

40. Η είσοδος παιδιών από 6 έως 14 ετών επιτρέπεται μόνο με συνοδεία κηδεμόνα ή ενήλικα.

41. Ο Διοργανωτής της εκδήλωσης δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κινδύνου, τραυματισμού ή θανάτου παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών, καθώς η ευθύνη επιβαρύνει αποκλειστικά τον κηδεμόνα/ενήλικα που τα συνοδεύει.

42. Ο συνοδός παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών, αναγνωρίζει ότι παρευρίσκεται σε εκδήλωση όπου οι θεατές εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα μουσικού θορύβου, θερμότητας και φωτός. Ο Διοργανωτής της εκδήλωσης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στο νευρικό-οπτικό-ακουστικό ή οποιοδήποτε άλλο αισθητήριο σύστημα.

43. Ο Διοργανωτής και ο καλλιτέχνης διατηρούν το δικαίωμα να θέσουν ειδικούς κανόνες για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, τους οποίους θα επικοινωνήσουν στους κατόχους εισιτηρίων πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η μη συμμόρφωση και αποδοχή των συγκεκριμένων όρων μπορεί να οδηγήσει σε απαγόρευση εισόδου, καθώς και την απομάκρυνση του κατόχου εισιτηρίου από τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον κάτοχο του εισιτηρίου ή τον επισκέπτη σε περίπτωση απομάκρυνσής του από την εκδήλωση.

44. Η αγορά των εισιτηρίων υπόκειται σε ποσοτικούς περιορισμούς και ποικίλλει για κάθε εκδήλωση. Ο αριθμός των εισιτηρίων που μπορούν να αγοραστούν αναφέρεται στη σελίδα προπώλησης εισιτηρίων και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους επαλήθευσης κατά τη διάρκεια κάθε συναλλαγής. Η προσπάθεια παράκαμψης περιορισμών δημιουργώντας πολλαπλά προφίλ μπορεί να οδηγήσει σε ακυρώσεις συναλλαγών.

45. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση εισιτηρίων.

46. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίηση, εισιτήρια που έχουν αγοραστεί σε αριθμό μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο και όταν ξεπεραστεί ένα από τα ακόλουθα όρια:
α. Όριο με βάση τη διεύθυνση παράδοσης εισιτηρίων
β. Όριο με βάση την πιστωτική/χρεωστική/prepaid κάρτα
γ. Όριο με βάση τον χρήστη.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση όλων των παραγγελιών του χρήστη, οι οποίες υπερβαίνουν ένα από τα προαναφερθέντα όρια. Τυχόν επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από τον αγοραστή δεν θα επιστραφούν.

Ticket Terms

TERMS AND CONDITIONS – HIGH PRIORITY PROMOTIONS

1. The entrance of the ticket holder or the visitor to the event signifies the unconditional acceptance of the terms stated on this document, as well as on ticketmaster.gr and highpriority.gr websites.
2. Only tickets sold at the official presale points are considered valid. Ticket purchases are exclusively made through the company Ticketmaster Hellas S.A. and at the official presale points as listed on ticketmaster.gr and highpriority.gr websites.

3. The person who actually purchased the ticket is considered as the ticket holder, regardless of the name of the person to whom the financial receipt or invoice generated by the purchase was issued.

4. The purchase of a ticket secures the holder the right to attend the concert in the venue specified on the ticket. This venue may involve standing, seating, or any other zone defined on the ticket. The use of a ticket is valid for a single entry only.

5. The ticket holder or visitor is obligated to keep the ticket in their possession until the end of the show and to present it to authorized personnel for inspection upon request. By attending the event, the ticket holder or visitor acknowledges that certain tickets are valid exclusively for specific seat categories within the event venue.

6. In the case of replacing the ticket with a special entrance wristband, it must remain sealed on the ticket holder or visitor wrist throughout their presence at the event venue. Each admission ticket corresponds to only one entrance wristband. The entrance wristband has been manufactured in accordance with all the necessary safety standards for the holder and cannot be unintentionally detached.

7. After the transaction has been completed and the ticket has been purchased, there is no right to cancel, change or refund for any reason.

8. Refunds are not available if the ticket holder does not attend the event for any reason.

9. The event will take place regardless of any conditions (weather-related or otherwise), unless postponed due to factors such as strikes, government restrictions, force majeure, etc. In such cases, the Organizer reserves the right to change the date, time and venue of the event.

10. The start time of the event and the doors opening time mentioned on the ticket are indicative and may be subject to modifications if deemed necessary by the Organizer, in order to ensure the smooth conduct of the event. For this reason, we encourage the audience to follow the company’s social media channels and website (www.highpriority.gr) for any relevant updates.

11. To avoid any inconvenience and disruption, kindly ensure your presence at the event venue at least 75 minutes prior to its commencement.

12. The Organizer reserves the right to change the planning and schedule of the event for security and safety purposes, without any obligation to provide prior notice.

13. In case of an event interruption, at least 45 minutes after its commencement, the event is considered concluded, will not be repeated/postponed and no refunds will be available.

14. In case the event begins and becomes suspended, for whatever reason, the Organizer will attempt to create the necessary conditions for the safe waiting and departure of ticket holders and visitors. However, the Organizer does not bear responsibility for any failure to achieve this or for any inadequacies in this regard.

15. In case of event cancellation, ticket refunds will be processed upon an official announcement by the organizing company through social media and at www.highpriority.gr. Written refund requests are exclusively accepted via the email address info@highpriority.gr and the refund period is limited to 15 calendar days from the event cancellation date without extension. After the 15-day period, requests will be considered expired and will not be accepted.

16. The Organizer reserves the right to modify the zone pricing at any time.

17. Any drawing in the communication material or in this present document is for illustrative purposes and does not constitute an exact representation or a commitment for the final layout of the venue. For security purposes and due to potential overall changes in production planning, alterations may occur without prior notification.
18. The organizer reserves the right to relocate ticket holders to alternative seats if it is deemed necessary for production purposes, as well as for complying with health regulations.
19. The ticket holder or the visitor may attend the Event at their own risk. Although the Organiser will make every effort to ensure the safe conduct of the event, the Organiser cannot be held responsible for any irresponsible behavior of visitors. In case of such incidents, please be advised to report it immediately to the security personnel onsite.

20. The Organizer has no responsibility for accidents or material damages that may occur due to inappropriate behavior of the audience.

21. The ticket holder bears the sole responsibility and obligation to comply with all applicable laws, regulations, terms and conditions governing their admission to and participation in the event.

22. The Organizer reserves the right to deny entry to the ticket holders or visitors whose behavior obstructs the ticket inspection process conducted by the access control or security personnel.

23. Τhe Organizer reserves the right to request the immediate removal of ticket holders or visitors in case of inappropriate behavior towards other members of the audience, artists and personnel. No compensation is provided for the ticket holder or visitor in case of removal from the event.

24. Unless otherwise stated by the Organiser, it is prohibited to bring into the event venue any food, drink, opened or closed bottles of liquids, glass bottles, metal items, canned goods, boxes, plastic bottles.

25. Entry to a ticket holder with a backpack is prohibited.

26. Possession of weapons, sharp or dangerous objects, as well as flammable materials, is prohibited. The security personnel have the right to seize these items and remove their owners from the event premises.

27. The use of flares or smoke grenades is strictly prohibited before, during, and after the event. The Organizer reserves the right to immediately remove anyone found in possession of those items. No compensation is provided for the ticket holder or the visitor in such cases.

28. Individuals under the influence of alcohol or other substances are not permitted to enter. In accordance with the country’s legislation, the possession, use and distribution of drugs are strictly forbidden within the premises and its surroundings. The Organizer and security personnel reserve the right to request the presence of the police to enforce legal procedures in such cases.

29. Recording of the event using audiovisual equipment (mobile phones, cameras, video cameras, go-pro cameras and any other devices of audiovisual recording) is prohibited according to GDPR rules. The security personnel, as well as the artists’ representatives, retain the right to confiscate the items and remove the owners from the event venue.

30.  The use of laser devices is prohibited.

31.  Crowd surfing and moshing are explicitly forbidden for safety reasons.

32.  Smoking is prohibited in indoor events.

33. Security personnel are in the venue area with the purpose of ensuring the assistance, guidance and safety of the public for their entry into the venue and the smooth conduct of the event. The ticket holder or visitor is required to comply with the instructions of security personnel and the organizers’ representatives.

34. Security personnel reserve the right to conduct a physical check, for security reasons, when the ticket holder or visitor enters the venue.

35. The terms specified on the ticket must be taken into account alongside the instructions displayed on signs at the event venue. Non-compliance and acceptance of these specific terms may result in entry denial and the removal of the ticket holder from the event venue. No compensation is provided to the ticket holder or visitor in the above case.

36. In cases of denied entry or removal from the event premises for any of the above mentioned reasons, the ticket holder is not entitled to any compensation or refund.

37. The use of tickets for advertising or commercial purposes without the written permission of the Organizer is strictly prohibited. Any resale or transfer of a ticket in this manner may be considered invalid and entry may be denied to the holder. No compensation is provided for the ticket holder or visitor in case of removal from the event.

38. Upon entering the event venue, ticket holders consent to be photographed, filmed, or recorded as attendees at the event. The visual and audio material may be disclosed, displayed, and/or utilized in any media worldwide without any time limit for its display. In case that they are included in any content, they are not entitled to compensation or monetary credit.

39. Entry is not allowed for children under 6 years of age, even under the supervision or accompaniment of an adult.

40. Entry for children aged 6 to 14 is allowed only with the supervision of an adult.

41. The Organizer bears no responsibility in case of risk, injury or death of children aged 6 to 14, as the responsibility lies solely with the adult accompanying them.

42.  The adults accompanying children aged 6 to 14 acknowledge that they are present at an event where the audience is exposed to high levels of music noise, heat, and light. The Organizer has no responsibility for any damage to the nervous, optical, auditory or any other sensory system.

43. The Organizer and the artist reserve the right to establish special rules for the conduct of the event, which they will communicate to the ticket holders before or during the event. Non-compliance and non-acceptance of these specific terms may lead to entry prohibition and removal of the ticket holder from the event venue. No compensation is provided for the ticket holder or the visitor in the above case.

44. The purchase of tickets is subject to quantity restrictions and varies for each event. The number of tickets available for purchase is listed on the ticket sales page and is subject to regular verification checks during each transaction process. Attempting to bypass restrictions by creating multiple profiles may result in transaction cancellations.

45. Reselling of tickets is strictly prohibited.

46. The Organizer reserves the right to cancel, without prior notice, tickets purchased in excess of the allowable limit and when one of the following limits is exceeded:
a. Limit based on the delivery address of tickets
b. Limit based on the credit/debit/prepaid card
c. Limit based on the user.
The Organizer reserves the right to cancel all user orders that exceed one of the aforementioned limits. Any additional costs that the buyer may incur will not be refunded.